Контакти

Морски Транспорт

Чартиране:

Централен офис Варна
Свилен Янчев
Имейл: svy@uts-bg.com
Телефон: 00359 52 953 325
Телефон: 00359 879 003


Продажби:

Централен офис Варна
Явор Георгиев
Имейл: ypg@uts-bg.com
Мобилен: 00359 885  639 338
Телефон: 00359 52 953 323   
Обслужване на клиенти

Йонка Янчева
Имейл: оffice @uts-bg.com
Телефон: 00359 52 953 323
Мобилен: 00359 879 996 100
Факс: 00359 52 602 962

Лора Белчева
Имейл: office@uts-bg.com
Телефон: 00359 52 953 140
Мобилен: 00359 878128106

Митническо агентиране

 

Деница Койчева
Имайл: customs@uts-bg.com
Мобилен:00359 893 455 489

Даниел Христов
Имайл:customs@uts-bg.com
Мобилен:00359 888 254967                             
           
АВТОТРАНСПОРТ

Пламен Георгиев
Имейл: plg@uts-bg.com
Мобилен: 00359 878 564 331
Телефон: 00359 52 953 323


Складове

Хрисимир Русев
Имейл: warehouse@uts-bg.com
Мобилен: 00359 884 712 005застраховки

Пламен Георгиев
Имейл: plg@uts-bg.com
Мобилен: 00359 878 564 331
Телефон: 00359 52 953 323